Sva plaćanja biti će izvršena u srpskoj valuti dinara (RSD). Iznos Vaše platne kartice će račun biti zadužen za odgovarajući iznos u Eurima prema srpskom dinaru prema važećem kursu Narodne banke Srbije. Prilikom odobrevanja sredstava na Vašoj platnoj kartici, isti iznos je konvertovan u Vašu lokalnu valutu prema kursu Udruženja platnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost manje razlike u odnosu na cenu navedenu na našoj web stranici.

All payments will be effected in Serbian currency-dinar (RSD). The amount your credit card account will be chared for is obtained throught the conversion of the price in Euro  into Serbian dinar  according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is convered into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated on our web site.