Cenimo vašu privatnost


SKY MUSIC CENTER DOO ul. Dimitrija Tucovića br.28, Beograd, matični broj: 20951362, PIB: 108200959, veoma ceni odnos koji ima sa svojim kupcima i odgovorno i posvećeno upravlja informacijama o korisnicima. Velika pažnja je usmerena ka čuvanju ličnih informacija, u skladu sa postojećim Zakonima o privatnosti i u skladu sa internim standardima i praksom.

Posetom ovog veb sajta vi prihvatate opisanu politiku privatnosti, pa vas molimo da pažljivo pregledajte istu da biste saznali više.

Sa ovom izjavom o privatnosti, SKY MUSIC CENTER DOO Vas obaveštava koje lične podatke obrađuje, na koji način ih obrađuje i u koje svrhe, u toku aktivnosti navedenih u ovoj izjavi o privatnosti, odnosno posetom našeg veb-sajta ili korišćenjem naših usluga.

 

Saglasnost i promena uslova


Korišćenje sajta www.skymusiccenter.com podrazumeva se saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja.

SKY MUSIC CENTER DOO se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

S vremena na vreme, možemo promeniti ovu politiku privatnosti da bismo primenili nove tehnologije, prakse, regulative ili u druge svrhe.

 

Zaštita poverljivih podataka o transakciji


Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

Informacije koje prikupljamo (svrha i pravni osnov)


SKY MUSIC CENTER DOO podatke o ličnosti obrađuje u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1, 2 i 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), odnosno:

na osnovu Vašeg pristanka na obradu Vaših podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha,

 jer je obrada neophodna za obradili Vašu narudžbine I izvršenje ugovora zaključenog Vama kao sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora i

 jer je obrada neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza webshopa www.skymusiccenter.com

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu porudžbine.

 
Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu. 


Sledeći podaci se prikupljaju prilikom posete našem veb-sajtu, ili kada se prijavte za informacije o novostima ili putem našeg obrasca za kontakt: ID uređaja, tip uređaja, informacije o računaru i povezivanju, statistički podaci o pregledima stranice, vremena za promet podataka na i sa veb-sajtova, upućivanje URL, podaci o prikazivanju oglašavanja, IP adrese i standardne weblog informacije; Anonimni podaci koji su prikupljeni našim kolačićima; E-mail adresa, ime, prezime i broj telefona koji ste dali prilikom registracije na naš newsletter i/ili kontakt formu referral programa.

 

Informacije o kolačićima

Skymusiccenter.com koristi „cookies“ (kolačiće) da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta i omiljenih websajtova svojim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče zlonameran softver Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

 

Google Analytics

 

Naša internet stranica koristi Google analitiku, uslugu web analitike koju pruža Google Inc. (“Google”). Google analitika koristi “kolačiće”, informacije koje generiše kolačić o vašoj upotrebi ove web lokacije (uključujući i vašu IP adresu) će se preneti na Google server u Sjedinjenim Državama i tamo se čuvati. Google će koristiti ove informacije da proceni vašu upotrebu internet stranice, da sastavlja izveštaje o aktivnostima internet stranice za operatere internet stranice i da pruži druge usluge vezane za aktivnosti internet stranice I korišćenje interneta. Google može preneti ove informacije i na treće strane ako to zahteva zakon ili ako treća lica obrađuju ove podatke u ime Google-a. Google neće povezivati vašu IP adresu sa bilo kojim drugim Google podacima pod bilo kojim okolnostima. Možete da sprečite instalaciju kolačića tako što ćete podesiti softver pretraživača shodno tome. Možete odbiti prikupljanje i korišćenje vaše IP adrese od strane Google analitike u bilo koje vreme, s tim što odbijanje ima pravnu snagu od momenta odbijanja i ne deluje retroaktivno. Dodatne informacije možete pronaći na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Društveni dodaci

 

Na delovima našeg veb-sajta, mi takođe koristimo društvene dodatke, npr. one platforme društvenih medija kao što su Facebook i Instagram. Ove platforme često rade u SAD ili u zemljama van EU i delimično se nude preko lokalnih kompanija u EU (za odgovarajuće provajdere pogledajte www.facebook.com i www.instagram.com). Dodaci su označeni sa npr. logotima odgovarajućih kompanija.

Ako otvorite neku od naših stranica koje sadrže dodatak ovog tipa, Vaš veb pretraživač će uspostaviti direktnu vezu sa serverima odgovarajućeg provajdera u dotičnoj zemlji. Korišćenjem dodataka, provajder će barem dobiti informaciju da ste posetili naš sajt i eventualno druge informacije koje Vaš veb pretraživač ili uređaj koji koristite mogu otkriti.

Možete pronaći više informacija o ovim aktivnostima, kao i o svojim pravima i mogućnostima konfiguracije direktno sa odgovarajućeg provajdera u njegovoj izjavi o privatnosti.

 

SKY MUSIC CENTER DOO će vaše lične podatke koristiti isključivo u svrhe tehničke administracije web sajta, kako bi vam dala pristup posebnim informacijama ili za komunikaciju sa vama. SKY MUSIC CENTER DOO ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije niti van teritorije Republike Srbije.

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogucnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing (newsletter) lista.

SKY MUSIC CENTER DOO se obavezuje da neće prikupljene podatke koristiti ni u koje druge svrhe, niti ih prodati trećim licima, niti na tržištu. Zaposleni u kompaniji su obavezni da poštuju poverljivost Vaših podataka i odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.  Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrebiti Vaše privatne informacije. Nećemo predati Vaše podatke za kontakt trećim licima, sem ukoliko se to od nas bude zahtevalo zakonom.

 

Sigurnost podataka

 

Zaštita ličnih podataka vrši se primenom odgovarajućih organizacionih i tehničkih mera. Veb stranica koristi tehnologiju enkripcije, kao što je Secure Sockets Layer (SSL), kako bi se zaštitili Vaši lični podaci tokom transfera podataka. Ove mere uključuju naročito zaštitu od neovlašćenog, nezakonitog ili slučajnog pristupa, obrade, gubitka, korišćenja i manipulacije.

 

Imajte na umu da mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost bilo koje vrste za otkrivanje informacija nastalih kao posledica grešaka tokom prenosa podataka koje nisu izazvane od strane nas i/ili neovlašćenog pristupa od strane trećih strana (npr. hakerski napad na e-mail ili telefon, presretanje faksova). Zalažemo se da osiguramo da se curenje podataka ranije prepozna i da se, ako je primenljivo, prijave našim korisnicima, kao i nadležnom nadzornom organu, pozivajući se na odgovarajuće pogođene kategorije podataka.

 

Vaša Prava

 

Imate sledeća prava u vezi sa vašim ličnim podacima:

Pravo na ispravku i dopunu

Imate pravo da bez nepotrebnog odlaganja dobijete ispravku netačnih ličnih podataka koji se tiču Vas. Uzimajući u obzir svrhe u koje su obrađeni podaci, imate pravo da dobijete nepotpune lične podatke, uključujući pružanje dodatne izjave.

 

Pravo na brisanje podataka („pravo na zaborav“)

 

Imate pravo da od nas dobijete brisanje ličnih podataka koji se odnose na Vas bez nepotrebnog odlaganja, ako, na primer, lični podaci više nisu potrebni u svrhe u koje su prikupljeni ili obrađeni ili ako povučete pristanak ili izvršite pravo na prigovor u bilo kojem trenutku obrade radi direktnog marketinga, koje uključuje stvaranje profila, u meri u kojoj je to povezano sa odgovarajućim direktnim marketingom.

 

Pravo na odustajanje

 

Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti)  da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Obrazac/izjavu o odustanku možete preuzeti na našem sajtu.

Izjavu je potrebno da odštampate, popunite podatke koji nedostaju i potpišete (potpišete i pečatirate za pravna lica) i pošaljete na adresu:

SKY MUSIC CENTER DOO

Dimitrija Tucovića 28A, Beograd, Srbija

 

Takođe, možete nas kontaktirati putem e-maila info@skymusiccenter.com ili na broj telefona +381 11 3444 500

 

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. 

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.


Troškove vraćanja robe snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

 

Zakonski osnov i zaštita

 

Obrada podataka navedenih u ovoj izjavi o privatnosti vrši se na osnovu zakonskih osnova za izvršenje ugovora (čl. 6 st. 1 tačka b GDPR) (GDPR – Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti), saglasnost (čl. 6. st. 1. tačka a GDPR) i/ili očuvanje našeg legitimnog interesa (čl. 6, st. 1 tačka f GDPR), kao i primenjujućeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Osobe čije lične podatke obrađujemo imaju pravo da, u svakom trenutku, traže informacije o njihovim obrađenim ličnim podacima, svrsi obrade kao i poreklu i primaocima njihovih podataka. Osobe, takođe imaju, u skladu sa uslovima propisanim u GDPR, pravo da se odreknu i ograniče svoju saglasnost za obradu svojih podataka u bilo koje vreme i/ili da zahtevaju da se njihovi podaci obrišu ili isprave. Za ove informacije i korekcije potrebno je nam pišete preko kontakt forme sa kopijom ID-a i naznakom konkretnog zahteva. Odgovorićemo na pitanja što je pre moguće, u svim slučajevima u roku od mesec dana.

 

Sva vaša prava možete ostvariti ako nas kotnaktirate na sledeće načine:

SKY MUSIC CENTER DOO

Dimitrija Tucovića 28A, Beograd, Srbija

 

Takođe, možete nas kontaktirati putem e-maila info@skymusiccenter.com ili na broj telefona +381 11 3444 500

 

Pravo na podnošenje pritužbe

 

Ako smatrate da su Vaša prava kao vlasnika ličnih podataka prekršenai Vaši podaci se obrađuje na način koji je u suprotnosti sa odredbama o zaštiti podataka, možete se u bilo koje vreme obratiti žalbom ili obaveštenjem u vezi s tim, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Radoje Gvozdenović - lice za zaštitu podataka o ličnosti određeno od strane Poverenika, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, Tel. +381 11 3408 900, e-mail: lzzpol@poverenik.rs.